• pisz? teksty po polsku i angielsku na zamwienie i bez powodu, dla bliskich, dalekich, obcych, roztargnionych; hymny, songi, pie?ni liryczne i patriotyczne, bez okazji mi?osne i...
  • teksty piosenek / pos?uchaj p?yt /
  • limeryki / poczytaj /
  • libretta / "Smokowisko", "Bal u senatora"
  • scenariusze / widowiska; "15-lecie Prestige", "Otwarcie Mebloteki"...
  • has?a i slogany reklamowe / Prestige, J. Walker... ;-) /
  • listy do i listy z...